CONOSCENZA er et kompetenceudviklingscenter der arbejder med og omkring mennesker med psykosociale udfordringer, som af den ene eller anden årsag har behov for at udvikle sig personligt, socialt og færdighedsmæssigt.

I mange forløb er det et mål, at der sker en opkvalificering og udplacering af borgeren i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Vores forløb er helhedsorienterede og skræddersyede, så de matcher den enkelte borgers aktuelle situation, baggrund, ressourcer og individuelle mål. Et succesfuldt forløb starter altid med skabelsen af en tryg og bæredygtig relation.

Målgruppen er unge og voksne mellem 15 og 65 år med særlige behov. Dette omhandler blandt andet lidelser som ADHD, Aspergers Syndrom / ASF, Borderline / personlighedsforstyrrelse, Skizotypisk sindslidelse, stress, angst, depression, PTSD, OCD, “grå-zone unge”, lettere misbrugsproblematikker og lignende psykosociale udfordringer. Det er ikke et krav, at borgeren har en diagnose.

Indsatsen varetages af håndplukkede og erfarne fagfolk med hjertet på rette sted. Borgeren visiteres blandt andet fra Jobcentre, sygedagpenge afdelinger, Psykiatri- og handicapafdelinger, UU / STU, børn- og unge afdelinger m.v.

Conoscenza er italiensk og betyder visdom. Dette navn rummer alt det vi stræber efter. At hjælpe vores kursister med at blive kloge på sig selv, mulighederne på arbejdsmarkedet og i uddannelses systemerne. Dermed tager de et stort skridt mod selvstændighed og selvforsørgelse

Vores ydelser omhandler blandt andet:

  • Mentor-ordninger
  • Ressourceforløb
  • Dagtilbud
  • Gruppeforløb for borgere med ADHD og borderline / personlighedsforstyrrelse
  • Gruppeforløb for borgere med stress, angst og depression
  • STU forløb
  • Udredningsforløb, observationsforløb
  • Kurser for borgere, netværk, fagfolk
  • Aktivitets- og samværstilbud