Conoscenzas målgruppe omhandler unge og voksne mellem 15 og 65 år med særlige behov I praksis betyder dette mennesker, som ofte har multiple eksistentielle udfordringer, og derfor har svært ved at etablere et liv med skole, uddannelse, arbejde, fritidsliv og netværk ved egen drift. De er således ofte i risiko for at glide længere og længere væk fra de muligheder, krav og forventninger, som kendetegner vores moderne samfund. I Conoscenza har vi bl.a. stor viden om- og erfaring i at arbejde med borgere med:

 • ADHD / ADD / NLD
 • ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse)
 • Borderline / personlighedsforstyrrelse
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • PTSD
 • OCD
 • Skizotypisk sindslidelse
 • Bipolar lidelse
 • Hypersensitive
 • Gråzone unge
 • Lettere misbrugsproblematikker
 • Lignende psykosociale udfordringer

Vi har stor erfaring i arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser. Mange er kendetegnet ved lav grad af selvværd, selvtillid og selvindsigt, og deres generelle tilstand er ofte præget af mistrivsel.
Vores målgrupper rummer således et stort spektrum.
En række af de borgere der visiteres, har tidligere været gennem udredningsforløb i Distriktspsykiatrien, hos praktiserende psykiater, Ungdomspsykiatrien eller Børnepsykiatrien, medens andre aldrig er blevet udredt, eller er blevet afvist i Sundhedssystemet. Ofte iværksætter Conoscenza udredning, og samarbejder med psykiatrien, hvis dette ikke er tidligere er sket, og såfremt det skønnes relevant og understøtter det forestående arbejde, herunder de mål som er aftalt for vores indsats.
Det er således ikke et krav, at borgeren skal have en diagnose.
Som udgangspunkt visiterer vi ikke borgere med et aktivt misbrug af hårde stoffer.
Vi har erfaring for, at nogle borgere har et let til moderat brug/misbrug af eksempelvis cannabis og, at dette udgør en del af problemkomplekset (eksempelvis som selvmedicinering ved tankemylder, søvnløshed m.v.). Dette forholder vi os konkret og aktivt til, eksempelvis ved at tilbyde NADA (øreakupunktur), og/eller indlede et samarbejde med den kommunale Misbrugsrådgivning.
Vi accepterer aldrig, at borgere er påvirkede af alkohol eller stoffer når de møder i vores dagtilbud / gruppeforløb.
Der visiteres ofte fra Jobcentre, UU, Børn- og familie afdelinger, Handicap og psykiatri afdelinger, sygedagpenge afdelinger, fleksjob teams m.v.
I Conoscenza har vi fokus på opgavens mål, indhold og kompleksitet, og sætter dette i forhold til vores faglige kompetencer og rammer, og har derfor ingen begrænsninger i forhold til hvem der visiterer.

Målgruppen er unge og voksne mellem 15 og 65 år med særlige behov. Dette omhandler blandt andet lidelser som ADHD, Aspergers Syndrom / ASF, Borderline / personlighedsforstyrrelse, Skizotypisk sindslidelse, stress, angst, depression, PTSD, OCD, “grå-zone unge”, lettere misbrugsproblematikker og lignende psykosociale udfordringer. Det er ikke et krav, at borgeren har en diagnose.