Vores målgruppe omfatter personer med udviklingsforstyrrelser, kommunikations og opmærksomhedsforstyrrelser, stress/depression/angst, samt unge som ikke kan profitere af de eksisterende tilbud på normalområdet (såkaldte “gråzone”-unge), og derfor har behov for særlig støtte for at komme videre i livet, uddannelsessystemet eller arbejdslivet. Dette kan blandt andet være:

  • Autisme Spektrum Tilstande (Aspergers Syndrom, atypisk autisme, GUU o.l.)
  • ADHD / ADD / NLD / GUA / DAMP / MBD / Dyspraksi m.v
  • Psykisk sarte unge / ”gråzone”-unge (uden diagnose)
  • Borderlinen / personlighedsforstyrrelse
  • Stress, depression og angst
  • Psykiatriske lidelser (skizotypisk sindslidelse, skizofreni, bipolare lidelser m.v.)

Vi har endvidere erfaring med OCD, Turette Syndrom, PTSD/posttraumatisk stress syndrom, misbrugsproblematikker, selvskadende adfærd / spiseforstyrrelser m.v.

Det er ikke et krav at borgeren er udredt og diagnosticeret.

Der optages ikke kursister som er aktivt misbrugende af hårde stoffer eller voldelige.

Det forventes, at borgeren selvstændigt (eller med lav grad af støtte) kan transportere sig selv til og fra Conoscenza eller praktikstedet.

Lidt om diagnoser

Diagnoser gives efter det internationale ICD 10 system, og udredes derfor ud fra de samme kriterier i det meste af verden. I Danmark foretages en udredning af en speciallæge i psykiatri.

Nedenfor beskriver vi en række af de tilstande som kendetegner vores målgruppe. Beskrivelserne er ikke udtømmende, og har kun til hensigt at give et grundlæggende billede af begreberne.

#

Er du i tvivl?

Kom i dialog med os