ADHD er en forkortelse af Attention Dificit/Hyperactive Disorder. Der kalkuleres med 3 typer ADHD:

 • ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
 • ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
 • ADHD med opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet

Tidligere brugte man diagnosen DAMP i de nordiske lande. DAMP er en forkortelse af Dificits in Attention, Motor control and Perception.

Handicappet giver sig udslag som forstyrrelser af opmærksomheden, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

Der findes en lang række neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser, som har mange lighedspunkter med ADHD, blandt andet:

 • ADD: Attention Dificit Disorder. Fandtes tidligere i det amerikanske diagnose system. I dag bruges diagnosen ADHD
 • Dyspraksi: Omhandler motoriske koordinationsvanskeligheder og/eller sansemæssige vanskeligheder. Dyspraksi forekommer ofte sammen med ADHD. I denne kombination, svarer det til den tidligere DAMP diagnose.
 • GUA: Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden. GUA adskiller sig fra de øvrige udviklingsforstyrrelser ved, dels ikke at være autisme, dels ved at være en diagnose som kun gives til børn. Den grundlæggende vanskelighed beskrives som en nedsat evne til at regulere følelser. Barnet eller den unge er derfor hyperfølsom over for alle ydre og indre påvirkninger, og kan være præget af letvakt angst. GUA kan bl.a. medføre forstyrret realitetssans, og give anledning til tvangstanker og psykoser.
 • GUU: Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret. GUU er en midlertidig diagnose, som betyder, at man stadig undersøger hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse der er tale om.
 • Hyperkinetisk forstyrrelse: Diagnosen svarer til ADHD. Det er dog et krav, at der foruden opmærksomhedsforstyrrelse og impulsivitet, skal være hyperaktivitet til stede.
 • MBD: Minimal Brain Dysfunction. Diagnosen er tidligere blevet brugt. I USA blev diagnosen ændret til AD/HD, og i Europa blev diagnosen ændret til Hyperkinetisk forstyrrelse eller DAMP.
 • MPD: Motorisk Perceptuel Dysfunktion. MPD er ikke en officiel diagnose. Den bruges af fagfolk i Skandinavien til at beskrive kombinationen af motoriske koordinationsvanskeligheder og sansemæssige vanskeligheder.
 • NLD: Non-Verbal Learning Disabilities. Ved NLD er der vanskeligheder med at tolke og forarbejde visuelle, kinetiske og rummelige indtryk, der er samtidige. (Kinestesi: fornemmelse af muskelbevægelser, muskelspænding, og af kropdelenes indbyrdes placering). I stedet for at danne sig et helhedsindtryk, går meningen tabt. Det giver store vanskeligheder, ikke mindst i samværet med andre mennesker, hvor personen ikke forstår det der ikke er sproglig, eksempelvis mimik, underforståethed, attitude o.s.v. Diagnosen findes i det amerikanske system.