ASF er en fællesbetegnelse for (næsten) alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn og voksne med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er generelt præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser, samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. Diagnosen GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden), er den eneste gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som ikke falder ind under autisme spektret.

Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser, eksempelvis OCD, Turette, ADHD eller søvnforstyrrelser.

For at få stillet diagnosen, skal man have vanskeligheder inden for en af 3 områder som kaldes triaden. Afvigelser i forestillingsevnen, afvigelser i kommunikationen og afvigelser i det sociale samspil.

Autismespektret omhandler 4 diagnoser

Infantil Autisme

Mennesker med Infantil Autisme har som regel fået stillet diagnosen inden 3-års alderen. Nogle mennesker med denne diagnose har begavelsesmæssige vanskeligheder. For at få diagnosen skal man have vanskeligheder inden for alle områder i triaden.

Atypisk Autisme

..

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (GUU)

Er en “midlertidig” diagnose, som er kendetegnet ved en række træk, som ofte ses inden for autisme spekret, men som kræver en yderligere udredning, eksempelvis når borgeren bliver ældre.

Aspergers Syndrom

Mennesker med Aspergers Syndrom er normalt begavede og har ikke sproglige vanskeligheder. Den sproglige udvikling kan dog være atypisk. Eksempelvis kan de begynde at tale meget tidlig eller meget sent, og sproget bærer præg af en anderledes måde at tænke på. Mennesker med Aspergers Syndrom har vanskeligheder inden for de 2 punkter i triaden, som drejer sig om socialt samspil og infleksibilitet. Mange mennesker med Aspergers Syndrom får først stillet diagnosen sent, fordi syndromet først opdages når de begynder i skole, hvor der stilles større sociale krav. Mange får først stillet diagnosen som voksen, da den ikke fandtes da de var børn (Aspergers Syndrom blev en officiel diagnose i 1992).