Depression er en meget almindelig sygdom. Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression.

Depression er en meget ubehagelig sygdom. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og den kan bringe livet i fare på grund af selvmordsrisikoen.

Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede. De føler sig ofte uhyre trætte og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.

En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

På grund af disse symptomer kan den deprimerede føle, at døden ville være en befrielse, eller at hun ikke fortjener at leve. Selvmordstanker ses ofte og bør altid tages meget alvorligt. Omkring 10-15 procent af de svært deprimerede begår selvmord, hvis de ikke får behandling.

Appetitten er under en depression ofte nedsat. I enkelte tilfælde ses det modsatte – stærkt forøget appetit specielt efter kulhydratrige madvarer. Det ses specielt ved den såkaldte vinterdepression.

Både depression og angst kan have mange grader, komme til udtryk på forskellig vis hos den enkelte person, og have mange forskellige årsager.
I Conoscenza møder vi ofte borgere, hvor stress har ført til depression og/eller angst. Det er en kendt risiko, at mennesker, som lever med et højt stressniveau gennem længere tid, er i risiko for at udvikle depression og/eller angst. Ofte ser vi også såkaldte psykosomatiske reaktioner (fysisk ubehag / sygdom som opstår af mental overbelastning).
Stress behøver ikke nødvendigvis at opstå, fordi personen har for mange uoverskuelige opgaver (eksempelvis på arbejde eller på en uddannelse). Stress kan lige så let opstå, fordi en person ikke har noget at lave og eksempelvis føler sig mindreværdig, eller på grund af mange uløste konflikter, dårlig økonomi, ensomhed o.s.v.
Ved voldsomme hændelser / belastninger kan der opstå såkaldt PTSD (post traumatisk stress syndrom), som ligeledes kan indeholde- eller føre til angst og depressionsproblematikker i forskellige grader.
Depression og angst behøver naturligvis ikke at være udløst af langvarig stress. Disse lidelser kan have helt andre årsager, og i bund og grund være en internaliseret del af et menneskes personlighed. Hos nogle mennesker i så svær grad, at det er invaliderende og holder dem uden for arbejdsmarkedet og det sociale liv. Angst og depressions problematikker knytter sig også ofte til en række lidelser som personlighedsforstyrrelse / borderline, ASF, ADHD/ADD, OCD o.s.v.

Hvis depressionen er ledsaget af angstanfald, bliver den ofte misfortolket, fordi der fokuseres på angsten. Derved kan alvorlige symptomer som for eksempel selvmordstanker blive overset, og der kan blive iværksat en forkert behandling.

Symptomer på depression kan blandt andet være

  • Følelse af nedtrykthed.
  • Markant nedsat lyst/interesser.
  • Reduceret energi, svær træthed.
  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
  • Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.
  • Tanker om død eller selvmord.
  • Tænke- og koncentrationsbesvær.
  • Svær indre uro eller modsat: hæmning.
  • Søvnforstyrrelser.
  • Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit.