OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykiatrisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. OCD er ikke en sindssygdom. Lidelsen findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun sporadisk optræden, til den helt invaliderende form, hvor alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstanker (Obsessioner)

Er ideer, tankebilleder eller indskyldelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det handler ofte om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte / kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden / symmetri. Tankerne er næsten altid pinagtige, generende og uhyre svære at modarbejde.

Tvangshandlinger (Kompulsioner)

Og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed, og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske / rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens / symmitriritualer.

Det har vist sig, at den bestemte type antidepressive medicin, serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI-præparater), som også kendes som “lykkepiller”, har en god virkning på OCD. Der er ingen dokumentation for at traditionel psykoterapi virker på OCD, hvorimod kognitiv adfærds terapi der retter sig direkte mod symptomerne, har vist sig effektiv.