Begreberne “psykisk sarte” eller “grå-zone”, er naturligvis ikke officielle diagnoser. Begreberne bruges ofte af fagfolk, som betegnelse af den gruppe af unge, som ofte har bevæget sig i de almindelige systemer (børnehaver, folkeskole, ungdomsuddannelser m.v.), men som har en historie, som viser at de ofte kommer i vanskeligheder, både socialt, bogligt og erhvervsmæssigt. Mange er kendetegnet ved, at de dropper ind og ud af tilbud og skoler, bevæger sig i subkulturer, og senere ofte hænger fast i kontanthjælpssystemerne, sygedagpengesystemerne m.v.

En del af disse unge er aldrig blevet officielt udredt, men ville i nogen tilfælde kunne få en diagnose inden for de områder som er beskrevet oven for. Nogle af disse unge har direkte afvist at lade sig udrede.

Ofte kan denne gruppe af unge profitere af de samme tilbud som unge med ADHD, ASF eller Personlighedsforstyrrelse (Borderline).