Tourettes Syndrom eller Gilles de la Tourettes Syndrom (opkaldt efter den franske læge, George Gilles de la Tourette), er en organisk neurobiologisk lidelse, der er karakteriseret ved flere forskelligartede motoriske tics (ufrivillige muskelbevægelser), et eller flere vokale tics (utilsigtede lyde eller ord), eller sensoriske tics (ufrivillige indre sansemæssige oplevelser).

Syndromet er karakteriseret ved multiple bevægelser – kaldet tics – der gentages i hurtig rækkefølge, samt ufrivillige lyde og andre handlinger. Bevægelserne kan omfatte hurtig blinken med øjnene, trækken på skuldrene, kast med hovedet, ansigtsgrimasseren eller andre gentagne bevægelser af kroppen eller lemmerne. Lyde kan omfatte gentagen snøften, rømmen, hosten, grynten, gøen eller skrigen. Nogle mennesker med lidelsen oplever ekkolali (gentagen af det, andre siger), palilali (gentagen af det, man selv siger), stammen eller coprolali (ufrivillig ytren af upassende eller uartige ord). Mange oplever også sensoriske tics, hvor personen typisk mærker en stikkende eller en indre kløende fornemmelse i kroppen umiddelbart før tics-udbrud. Det kan også føles som irritation i halsen og giver trang til rømmen.

Personer med Tourettes syndrom har sjældent alle disse tics. De fleste vil over en længere periode udvise nogle eller mange af disse symptomer i mildere eller sværere grad. I mildere tilfælde vil personen kun have få tics eller trækninger, der er begrænset til ansigt eller øjne. I andre tilfælde kan adskillige områder af kroppen være berørt, f.eks. ryk med armene, stampen med foden eller sammentrækning af bugmuskulaturen. Tics tiltager og aftager, oftest over perioder af 3 til 4 måneders varighed. Gamle tics kan forsvinde og blive erstattet af nye, eller nye kommer til de allerede eksisterende.

Stress, store forandringer i personens liv eller følelsesmæssige op- og nedture kan ofte give en forværring af tics og øvrige symptomer. Medicin, der indeholder stoffer som stimulerer centralnervesystemet (f.eks.visse antihistaminpræparater) kan også forstærke tics. Tics kan som regel kun undertrykkes i kortere perioder og det vil normalt forværre personens mentale tilstand.

Andre adfærdssymptomer: Impulsiv adfærd med “kort lunte”, i form af pludselige vredesudbrud. Kun sjældent er der tale om egentlig voldelig adfærd og personen er typisk efterfølgende brødebetynget over sin egen adfærd. Ofte opleves også koncentrationsproblemer med hyperaktivitet og tankemylder. De mange tics og tvangshandlinger skræmmer personen og bidrager til den eksistentielle angst, mange med lidelsen oplever. I sammenhæng hermed har mange også, hvad der betegnes som “tourette-personlighed”, en særlig stivhed i forhold til nye udfordringer og forandringer.

Personer med Tourettes syndrom har normal intelligens, omend mange oplever indlæringsvanskeligheder.