Det primære mål er at tilbyde kommunerne fleksible ydelser af høj kvalitet, som retter sig mod unge og voksne med psykosociale udfordringer.

Vores ydelsesgrundlag bygger på mange års erfaring i arbejdet med denne målgruppe, og vi er altid ajour med den nyeste evidensbaserede viden på området.
Alle medarbejdere er håndplukkede og specialiserede fagfolk, som repræsenterer et bredt spektra af uddannelse, erfaringsgrundlag og personlige kompetencer. Dette medvirker til at fastholde en kontinuerlig faglig udvikling og sparring.

Vores værdigrundlag bygger på

  • FAGLIGHED
  • FLEKSIBILITET
  • TILGÆNGELIGHED

I praksis betyder dette, at vi forpligter os til at være ajour med den nyeste evidensbaserede viden og metoder på området, og sætte os ind i vores samarbejdspartneres arbejdsbetingelser og juridiske rammer. Vi betragter dem som vores kolleger og sparringspartnere, som deler et fælles mål om at støtte den enkelte borger i at opnå udvikling, trivsel og selvstændighed inden for de aktuelt gældende juridiske og økonomiske muligheder.

Vi prioriterer altid en åben og direkte kommunikationsform, og formidler faglig dokumentation på et højt niveau.

Vi er altid processuelle i vores tilgang til opgaver, og ser fleksibilitet i opgaveløsningen som et helt centralt element.

Vi er åbne, refleksive og tilgængelige både mentalt og i praksis.

Det er vores mål, at vores værdier altid skal kunne identificeres i vores arbejde og samarbejde.