Dagtilbud, ressourceforløb og STU-forløb

Visitation til dagtilbuddet, ressourceforløb eller STU-forløb kan eksempelvis ske efter følgende lovgivning

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) § 32
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) § 68A
 • STU-loven (3-årig ungdomsuddannelse)
 • Servicelovens § 52
 • Servicelovens § 104
 • Eventuel anden lovgivning.

Ønske om visitation til Conoscenzas dagtilbud eller STU-forløb sker ved telefonisk, skriftlig eller personlig henvendelse.

Visitationen sker på baggrund af bevilling fra kommunal sagsbehandler.

Ofte aftales målsætningen omkring forløbet på et formøde hvor Conoscenza, sagsbehandleren og borgeren deltager.

Der optages kursister fra hele Danmark.

Der er løbende optag på dagtilbuddet hele året.

Den bevilligende myndighed kan, som udgangspunkt, opsige bevillingen til løbende måned, eller efter aftale.

Visitation til ambulante ydelser

Visitation til ambulante ydelser kan eksempelvis ske efter følgende lovgivning

 • Bostøtte / hjemmevejledning Servicelovens § 85
 • Mentorordning LAB-lovens § 31B stk. 1 (tidligere LAB § 78)
 • Ressourceforløb LAB-lovens § 68A
 • LAB-lovens § 32
 • SEL § 52.3.6. (Børne- ungeområdet)
 • Eventuelt anden relevant lovgivning.

Ønske om visitation til Conoscenzas ambulante ydelser sker ved telefonisk, skriftlig eller personlig henvendelse.
Visitationen sker på baggrund af bevilling fra kommunal sagsbehandler, hvoraf målene med indsatsen fremgår.

Den bevilligende myndighed kan, som udgangspunkt, opsige bevillingen til løbende måned, eller efter nærmere aftale.

Takster

Dagtilbuddet

Eksempelvis visitation efter LAB § 32, LAB § 68A eller SEL § 104.

I taksten for vores dagtilbud i Ikast er følgende inklusiv:

 • pædagogisk måltid (frokost).
 • gratis frugt hele dagen.
 • alle interne og eksterne aktiviteter inkl. entre m.v.
 • undervisningsmateriale.
 • transport i forbindelse med aktiviteter, når kursisten opholder sig på Conoscenza.
 • telefonisk rådgivning ved behov, frem til kl. 21.00 på hverdage.
 • periodisk afhentning og aflevering på bus/togstationer i Ikast.
 • al dokumentation (rapporter m.v.)

Månedspris: kr. 8.973,00 + moms

I månedsprisen er der taget højde for kursistens afholdelse af ferie o.l.

Der betales løbende månedsvis bagud, senest 30 dage efter den første i en måned.

Kursisten afholder selv udgifter til transport til og fra Conoscenza eller praktikstedet. Dog er periodisk afhentning på bus/togstationer i Ikast gratis, hvis dette har et pædagogisk formål.

Taksten er vejledende og følger den almene prisudvikling.

STU-forløb

Visitation efter STU loven.

I taksten for STU-forløb er følgende inklusiv:

 • pædagogisk måltid (frokost).
 • gratis frugt hele dagen.
 • alle interne og eksterne aktiviteter inkl. entre m.v.
 • undervisningsmateriale.
 • transport i forbindelse med aktiviteter, når kursisten opholder sig på Conoscenza.
 • telefonisk rådgivning ved behov, frem til kl. 21.00 på hverdage.
 • periodisk afhentning og aflevering på bus/togstationer i Ikast.
 • al dokumentation (statusrapporter m.v.)

Månedspris (1/12) kr. 12.014,00 + moms

I taksten er der taget højde for elevens afholdelse af ferie o.l.

Der betales løbende månedsvis bagud, senest 30 dage efter den første i en måned.

Kursisten afholder selv udgifter til transport til og fra Conoscenza eller praktikstedet. Dog er periodisk afhentning på bus/togstationer i Ikast gratis, hvis det har et pædagogisk formål.

Taksten er vejledende og følger den almene prisudvikling.

Ambulante ydelser

Vores ambulante ydelser bevilliges som timer pr. uge (eksempelvis 4 tim/uge). Foruden den konkrete borgerkontakt, indgår transport, mødevirkesomhed, forberedelse, supervision, rapportskrivning, afrapportering m.v. i den bevilligede tid.

Timepris, bostøtte/ hjemmevejledning, mentorordning, udredning, individuel støtte m.v. kr. 395,00 + moms

Der betales løbende månedsvis bagud, senest 30 dage efter den første i en måned.

Taksten er vejledende og følger den almene prisudvikling.

Endvidere er der mulighed for udvikling og gennemførelse af forskellige projekter. Her aftales rammer og pris individuelt med bestilleren.

NADA (øreakupunktur) og sundhedstjek

Nada øreakupunktur anvendes bl.a. som supplerende behandling mod alkohol og stof abstinenser, søvnløshed, stress, angst, depression, rastløshed, uro, manglende koncentration, hovedpine, spændinger m.v., og har ofte god effekt på borgere med ADHD/ADD, autisme, PTSD, personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse, misbrugere m.v. Ligeledes er NADA ofte effektiv i forbindelse med rygestop.

Conoscenza tilbyder NADA øreaktupunktur i begge vores afdelinger.

Behandlingerne udføres af sygeplejerske, Pernille Madsen og stedfortræder, Mette Pedersen. Begge medarbejdere er certificerede NADA akupunktører fra NADA Danmark

Pris kr. 1.000,00 + moms for 10 behandlinger a 45 minutter pr. behandling.

Yderligere information:
Afdeling Ikast. Pernille Madsen, mobil 26960711
Afdeling Skjern. Mette Pedersen, mobil 53113855

Projekter og gruppeforløb

Conoscenza har løbende udviklet og gennemført forskellige projekter og gruppeforløb for en række kommuner, eksempelvis ”ADHD-kurser”, ”Borderline-kurser”, ”Stress, angst og depressions-kurser”, ”Projekt Avanti”, ”Projekt Fleksjobbere”, ”Projekt førtidspensionister der ønsker job” o.s.v.
Vi har stor erfaring med at projektere og gennemføre kurser og projekter af forskellig størrelse og varighed., og er meget åbne over for ønsker.
Vi har eksempelvis erfaring med følgende:

 • ADHD / ADD kursus. Psykoeducation, personlig udvikling og værktøjer til at håndtere de udfordringer som knytter til kommunikations- og opmærksomhedsforstyrrelse. Eksempelvis 10-15 borgere. 10 uger med to kursusdage pr. uge.
 • Borderline / Personlighedsforstyrrelse. Psykoeducation, personlig udvikling og værktøjer til at håndtere de udfordringer som knytter til kommunikations- og opmærksomhedsforstyrrelse. Eksempelvis 10-15 borgere. 10 uger med to kursusdage pr. uge.
 • Stress. Berører også angst og depression. Psykoeducation, stress identifikation, stress håndtering, personlig udvikling. Eksemelvis 10-15 borgere. 10 uger med to kursusdage pr. uge.
 • Dykkerkursus. Dykkerkursus er en god ramme om personlig udvikling, etablering af struktur, udvikling af sociale kompetencer og evnen til at kommunikere konstruktivt. Evnen til at overskride egne grænser og turde, og oplevelsen af at nå i mål og få succes. Kurset kan afsluttes med fælles tur og dykning i Rødehavet i Egypten. Eksempelvis 8-12 borgere. 6-8 måneder. 1 – 2 dage pr. uge. Uddannet Divemaster (dykkerinstruktør) og socialfagligt personale.
 • Afhængighed / misbrug. Misbrugskultur, afhængighedsformer, tolerensudvikling, indtagelsesformer, fysiske / psykiske / sociale risici, fakta om alkohol og stoffer m.v. Eksempelvis 10-20 deltagere. 3-6 dage af 3 timer. Retter sig både mod fagfolk, borgere med misbrug / risiko for misbrug, pårørende m.v.

Pris aftales med udgangspunkt i længde, antal deltagere og driftudgifter.
Henvendelse til Henrik Amdi Madsen, mobil 60920289